Alkohol på global agenda (150423)‏

Stockholm/Umeå: - Ökningen av NCD (icke smittsamma sjukdomar) har fått upp alkoholfrågan på bordet, globalt sett, konstaterade Sara Heine, IOGT-NTO:s internationella institut.

Sara Heine, biträdande generalsekreterare för IOGT-NTO, berättade  att 3,3 miljoner människor i världen dör på grund av alkohol varje år, under  en videokonferens med deltagare från Umeå, Åsele och Luleå.

Sara Heine, biträdande generalsekreterare för IOGT-NTO, berättade
att 3,3 miljoner människor i världen dör på grund av alkohol varje år, under
en videokonferens med deltagare från Umeå, Åsele och Luleå.

När världshälsoorganisationen WHO antog en alkoholstrategi 2010 var det en milstolpe i arbetet med alkoholfrågan i världen.

I de nya hållbarhetsmål som ersätter milleniummålen får alkoholfrågan en mer framträdande plats. Bl.a. ska alkoholkonsumtionen minskas med 10% tills 2030 och satsningar på förebyggande arbete ska genomföras.

Många u-länder saknar alkohollagstiftning, vilket alkoholindustrin utnyttjar för att skapa nya marknader.

Att Världsbanken förespråkar ett förbud mot alkoholreklam kan stimulera lagstiftning på området.

Text: Kent Hedlundh
Arkivbild från www.iogt.se

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00