Ljusmanifestation i Umeå (141103)‏

Umeå: Narkotikans offer hedrades på Rådhustorget i Umeå 1 november av FMN, IOGT-NTO, SPF med flera. Det finns ca 5 400 personer med tungt alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende i Umeå idag.

Narkotikans offer hedrades på Rådhustorget. Peter Lindberg, FMN, betonade hur bekymmersam situationen är idag.

Narkotikans offer hedrades på Rådhustorget. Peter Lindberg, FMN,
betonade hur bekymmersam situationen är idag.

Drygt 27 000 nära anhöriga lider ofta i det tysta, de lever med oron, ångesten och maktlösheten alla timmar på dygnet och alla dagar på året, förklarade Peter Lindberg, styrelseledamot i FMN. De nya syntetiska drogerna sprids snabbt och leder också snabbare till beroende samt fysiska och psykiska skador.
– Våra beslutsfattare och myndigheter måste sätta in omfattande åtgärder både lagstiftningsmässigt och i förebyggande arbete, poängterar han.

Kommun, landsting, polis och de intresseorganisationer som motverkar narkotika måste samverka mera för att minska missbruket.
– Tillsammans är vårt mål ett minskat användande av alkohol, narkotika, annans utskrivna medicin och doping. Samtidigt som ”brukarna” måste erbjudas rätt hjälp, avslutade Peter Lindberg.

Text: Kent Hedlundh
Bild: Privat

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00