Ny föreläsning på Bakfickan (150331)‏

Umeå: Elever från Barn och Fritids-programmet på Dragonskolan besökte Bakfickan, 10 mars. Syftet med besöket var att lära sig mer om de risker som finns vid alkoholkonsumtion och den psykiska ohälsa som blir följden om man missbrukar alkohol.

lever från Barn och Fritids-programmet på Dragonskolan besökte Bakfäckan för att lära sig mer om riskerna med alkohol.

lever från Barn och Fritids-programmet på Dragonskolan besökte
Bakfäckan för att lära sig mer om riskerna med alkohol.

Lars-Eric Åhlén, ordförande i IOGT-NTO Medmänniska, berättade sitt livs historia. Han berättade om det missbruk av alkohol som han tidigt hamnade i och vad han förstört och förlorat innan han bad sin arbetsgivare om hjälp. Då fick han möjligheten att åka till ett behandlingshem och sedan den dagen har han inte druckit en droppe alkohol av något slag.
Föreläsningen avslutades med en kortare frågestund där eleverna fick möjlighet att ställa ytterligare frågor om alkohol och missbruk.

Text: Kent Hedlundh
Bild: Privat

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00