Strategidagar i Umeå (160517)‏

Umeå: IOGT-NTO Västerbotten arrangerade strategidagar i Ordenshuset i Umeå den 13 och 14 maj, i anslutning till distriktsstyrelsens sammanträde. Inbjudna var, förutom distriktsstyrelsen, ordförandena i distriktets föreningar samt personal.

Stående från vänster: Monica Holmström, Curt Backteman och Kerstin Sjöström. Sittande: Marie Andersson och Maria Gripenhoftner.

Stående från vänster: Monica Holmström, Curt Backteman och Kerstin
Sjöström. Sittande: Marie Andersson och Maria Gripenhoftner.

Verksamhetsplanen som antogs vid distriktsårsmötet i mars diskuterades ingående.

Maria Falck, folkhälsochef Västerbottens Läns Landsting, föreläste om Hälsa 2020 Västerbotten. Hon visade på behovet av flera åtgärdspunkter. Att alkoholkonsumtionen bland högutbildade medelålders kvinnor ökar oroar politiker. Hälsoarbetet i länet behövs och kommer att fortsätta.

Distriksordförande Maria Gripenhoftner ser allvarligt på situationen och poängterar att IOGT-NTO Västerbotten vill samarbeta med projektet.

Text: Kent Hedlundh
Bild: Martin Anttila

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00