Tema alkohol på Bräntbergskolan (160517)‏

Umeå: Bräntbergskolan besöktes av Lars-Eric Åhlén, ordförande i IOGT-NTO Medmänniska, i början av maj. Under en temadag om droger, berättade han om alkoholens skadeverkningar.

Eleverna på Bräntbergsskolan lyssnade uppmärksamt på Lars-Eric Åhlén när han föreläste om alkoholens skadeverkningar.

Eleverna på Bräntbergsskolan lyssnade uppmärksamt på Lars-Eric Åhlén
när han föreläste om alkoholens skadeverkningar.

Lars-Eric Åhlén berättade hur det ser ut i samhället idag med våld och misär i alkoholens fotspår. Dessutom berättade han om sitt tidigare liv och om sitt nya liv där han får möjlighet att hjälpa andra. Avslutningsvis fick de 50 eleverna chansen att ställa egna frågor, vilket uppskattades. Efteråt var eleverna nöjda med den information dem fått om alkohol.

Text: Kent Hedlundh
Bild: Privat

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00