Utbytes Studenter på Bakfickan (151211)‏

Umeå: Under tio veckor denna höst har Qin Hanling och Jiao Xiaona från Kina deltagit i IOGT-NTO:s sociala verksamhet.

Från vänster: Utbytesstudenterna Qin Hanling och Jiao Xiaona från Kina har hjälp till på Bakfickan i tio veckor.

Från vänster: Utbytesstudenterna Qin Hanling och Jiao Xiaona från
Kina har hjälp till på Bakfickan i tio veckor.

De två utbytesstudenterna har hjälpt till på Bakfickan med det arbete som genomförs där från måndag till fredag. Som avskedspresent överlämnades detta som minne. De två flickorna uttryckte en önskan om att kunna återvända under våren.

Text: Kent Hedlundh
Bild: Privat.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00